פורום   לוח פלסטיקס   מידע שימושי   תערוכות וארועים   חומרי גלם פלסטיק   מאמרים מקצועיים   חדשות וחידושים   אינדקס חברות 
 
 

מצגות טכניות >> בעיות טכניות בתהליך הזרקה לתבנית


אינדקס

- מבוא \/
- היווצרות חללים בתוך החלק.
- סימני שקיעה / הטבעה.
- חוסר עקביות בין הזרקה להזרקה.
- הופעת פסים חומים או כתמים שחורים.
- הופעת פסים - סימני לחות.
- הופעת פסים - סימני לחות.
- הופעת פסי צבע.
- הופעת סימני סיבי זכוכית.
- סימנים צריבה / חומר שרוף.
- היפרדות שכבות.
- ג'טינג ( jetting ).
- בועות (בליסטר) – אוויר לכוד.
- סימני הילה ועכירות.
- אפקט חריצים - record groove.
- פריצות חומר – פלאשים.
- הדבקות החלק – בעיות חליצה.
- הופעת קו החיבור. 


מבוא
מצגת זו באה לסייע במתן עצה ראשונית לפתרון קשיים המתגלים בתהליך הזרקה, יחד עם זאת הפעולות המוצעות לפתרון הבעיות והקשיים המתגלים בתהליך הייצור ניתנות למקרה הכללי ללא התייחסות לסוג המכונה וחומר הגלם. 


היווצרות חללים בתוך החלק
- וודא ייבוש חומר הגלם.
- העלאת לחץ ההחזקה.
- העלאת משך זמן לחץ השני.
- הורדת טמפרטורת ההתכה.
- בדוק ששסתום האל חוזר אינו נוזל באופן מופרז.
- הסרת גורמים / גופים מפריעים מהמובילים ומהפיה.
- העלאת טמפרטורת התבנית.
- הורדת מהירות ההזרקה.
- הגדלת קוטר פתח הכניסה.
- מיקום פתח הכניסה בנקודה בעלת עובי גדול יותר. 


סימני שקיעה / הטבעה
- העלאת הלחץ השני.
- העלאת משך זמן לחץ ההזרקה.
- בדוק ששסתום האל חוזר אינו נוזל באופן מופרז.
- הסרת גורמים / גופים מפריעים מהמובילים ומהפיה.
- הגדלת קוטר פתח הכניסה.
- בדיקת תכן צלעות חיזוק. 


חוסר עקביות בין הזרקה להזרקה
- בדוק את איכות ההתך או אזורים שלא הותכו.
- הקפדה על זמן מחזור אחיד.
- הגדל את מנת ההזרקה ובדוק את התוצאה.
- הגדלת לחץ השני ומשך הזמן.
- הגדלת טמפרטורת ההתכה .
- הגדלת טמפרטורת התבנית.
- בדוק ששסתום האל חוזר אינו נוזל באופן מופרז.
- שימוש במכונה או יחידת הזרקה גדולה יותר. 


הופעת פסים חומים או כתמים שחורים 
- בדוק שהחומר נקי ממזהמים.
- בדוק את ניקיון הבורג והקנה.
- בדיקת טמפרטורת המשפך.
- הורדת זמן השהיה של החומר ביחידת ההזרקה.
- בדיקת ערך טמפרטורת ההתך והורדת הטמפרטורה.
- הורדת מהירות הבורג, מהירות בורג גבוהה עשויה להביא לדגרדציה.
- הורדת זמן המחזור באופן כולל. 


הופעת פסים - סימני לחות
- וודא שהחומר עבר יבוש מקדים ברמה מספקת, בדוק את הוראות היצרן לשימוש בחומר.
- בדוק את אריזת חומר הגלם.
- בדוק את תנאי אחסנת חומר הגלם.
- במידה וקימת אפשרות בצע הזנה ישירות מהמייבש למערכת סגורה.
- הגדל את הלחץ השני. 


הופעת פסי צבע
- הגדל את מהירות ההזרקה.
- בדוק את טמפרטורת ההתך בכניסה לתבנית ( אם טמפרטורת ההתכה גבוהה או נמוכה מידי).
- הגדל והקטן את מהירות הבורג, בדוק אם קיים שינו באפקט הפסים שנוצרים.
- הגדל את הלחץ השני.
- בדוק אפשרות להעלות להגדיל את פתח כניסת החומר לתבנית או את עובי הדופן של החלק. 


הופעת סימני סיבי זכוכית
- הגדל את זמן ההזרקה.
- הגדל את הטמפרטורה בקירות התבנית.
- הגדל את טמפרטורת ההתכה.
- הגדל את הלחץ השני.
- קבע משך זמן החזקה אופטימאלי. 


סימנים צריבה / חומר שרוף
- בדוק אם גופי החימום עובדים באופן תקין.
- הורדת מהירות ההזרקה.
- הורדת לחץ ההזרקה.
- הורדת טמפרטורת ההתכה וטמפרטורת התבנית.
- שנה את מיקום נקודת כניסת החומר לתבנית או הגדל את מידתו.
- שנה את מיקום נקודות האוורור (vents) .
- הגדל את מספר נקודות האוורור (vents). 


היפרדות שכבות
- בדוק שהחומר נקי ממזהמים. חומרים לא מתאימים או צבעים שעורבבו בטעות יכולים להיות הגורם לבעיה.
- בדוק את יבוש חומר הגלם.
- העלאת טמפרטורת התבנית.
- העלאת טמפרטורת ההתכה.
- כיוון מהירות ההזרקה.
- בדוק את טמפרטורת הבורג.
- הגדלת פתח הכניסה לתבנית. 


ג'טינג ( jetting ) 
- הגדלה או הקטנה של מנת ההזרקה.
- שנה את טמפרטורת ההתכה כלפי מעלה או למטה.
- הגדלת מהירות ההזרקה.
- הגדלת טמפרטורת התבנית.
- השתמש בבורג בעל דחיסה גבוהה יותר.
- הגדלת פתח הכניסה לתבנית.
- שנה את מיקום פתח כניסת החומר לתבנית למצב שבזרימת ההתך הראשונה לתבנית החומר יתקל בחסימה   
  כדוגמת קיר או צלע.  


בליסטר – אוויר לכוד
- בדוק את הזנת חומר הגלם (גרגרים).
- בדוק את יבוש חומר הגלם.
- הורדת מהירות הבורג.
- הורדת טמפרטורת ההתכה.
- הגדלת טמפרטורת התבנית.
- הגדלת הלחץ השני.
- שנה את מיקום פתח כניסת החומר לתבנית.
- הוספת פתחי אוורור (mold vents). 


סימני הילה ועכירות 
- הורדת מהירות ההזרקה.
- הגדלת טמפרטורת ההתכה.
- הגדלת טמפרטורת התבנית.
- בדוק את ניקיון המעבר / חיבור בין נקודת כניסת החומר לתבנית
- הגדלת מידת קוטר המובילים ופתח כניסת החומר לתבנית.
- שנה את מיקום פתח כניסת החומר לתבנית. 


אפקט חריצים - record groove
- הגדל את מהירות ולחץ ההזרקה.
- הגדל את הלחץ השני .
- הגדל את טמפרטורת ההתכה.
- הגדל את טמפרטורת התבנית (במיוחד בחלקים בעלי משטחים דקים נרחבים ).
- בדוק את שסתום האל חזור.
- שיפור נקודות האוורור (vents).
- הגדלת קוטר פתח כניסת חומר הגלם לתבנית והמובילים. 


פריצות חומר - פלאשים
- בדוק אם לחץ הסגירה מתאים במידה ולא העלה את לחץ יחידת הסגירה.
- בדוק את משטחי התבנית וודא שהאטימות בין המשטחים בלחץ סגירה תקינה.
- הורדת הלחץ השני .
- הורדת הטמפרטורה בקנה.
- הורדת לחץ ההזרקה.
- הורדת זמן ההחזקה.
- הורדת מהירות ההזרקה.
- הורדת טמפרטורת התבנית. 


הדבקות החלק – בעיות חליצה
- בדוק ניקיון ופוליש בנקודות והקווי השליפה.
- הגדלת זמן הקירור.
- הנמכת טמפרטורת התבנית.
- הורדת לחץ ההזרקה.
- הורדת טמפרטורת הקנה והפיה.
- הגדלת לחץ סגירת התבנית
- הגדל או הוסף זרקנים.
- במידה וקיימת טקסטורה, בדוק את עומק הטקסטורה.
- במידת האפשר הוספת אנדרקט לליבה על מנת לסייע למוצר בחליצה מהתבנית. 


הופעת קו החיבור
- וודא קיום אוורור בתבנית באזור החיבור (venting).
- הגדלת טמפרטורת ההתכה.
- הגדלת טמפרטורת התבנית.
- הגדלת לחץ ההזרקה.
- הגדלת מהירות ההזרקה.
- הגדלת זמן ההחזקה.
- במידת האפשר השתמש בחומר בעל זרימה גבוהה יותר.
- שנה את מיקום פתח הכניסה לתבנית (תכנן קווי חיבור במקומות פחות בולטים).

להורדת המצגת במלואה לחץ על הקישור הבא
קובץ מצורף להורדה...

משתמש:
סיסמא:
הרשם חינם !
 
לפרסום ידיעות , מאמרים ותוכן חדשותי אחר בלבד לחץ כאן

לפרסום מודעות בלוח פלסטיקס לחץ כאן
כח אדם
מיכון וציוד
חומרי גלם
מוצרים
שירותים
הזדמנויות
עסקיות
בדיקות מעבדה לחומרים פלסטיים
בעיות טכניות בתהליך הזרקה לתבנית
 
דף הבית |  אודות |  מפת האתר |  צור קשר |  תנאי שימוש